Cuidant els pollastres: tasques diàries i mensuals de la policia

Com cuidar els pollastres

Tenir un ramat de pollastres requereix algunes tasques que necessiteu tendir a diaris i mensuals. Aquestes tasques faran que les galetes siguin feliços, saludables i segures. La cura del pollastre no ha de ser difícil, i aquestes llistes us poden ajudar a assegurar-vos que estigueu donant els pollastres tot el que necessiten.

Tasques diàries

Tasques mensuals

Tasques semestrals

Mantenir-se en el ritme d'aquestes tasques mantindrà les galetes ben feliços, saludables i posant molts ous de granja.