Què és la matèria orgànica i què fa per al sòl del meu jardí?

Cada llibre de jardineria parla de la importància d'afegir molta matèria orgànica al sòl del jardí. Però, què és la matèria orgànica i què fa amb el sòl tan meravellós? És el compost? Abonament? Cobreix els cultius? La matèria orgànica és totes aquestes coses i el que la matèria orgànica pot fer per al vostre sòl jardí no és sinó un miracle.

Definició senzilla de matèria orgànica o material orgànic

Per a un jardiner, la matèria orgànica és alguna cosa amb compostos orgànics que afegiu al sòl com una esmena .

En termes simples, és la descomposició de material vegetal o animal. Això inclou més freqüentment: compost , fem verd, floridura i fem animal . El material degradat i degradat pot no semblar beneficiós al seu jardí, però el procés de descomposició millora el sòl de diverses maneres.

Què fa la matèria orgànica per al meu sòl?

La matèria orgànica afegida al sòl del jardí millora l'estructura de tot tipus de sòls, des de sorra arenosa fins a argila pesada. Fa que el sòl sorrenc sigui més capaç de retenir la humitat, de manera que sigui prou llarg per a que les plantes s'aprofitin. També millora el drenatge d'aigua, en sòl pesat i argilós.

Un altre avantatge d'afegir material orgànic al jardí és alimentar els microorganismes i els insectes que conformen l'equilibrat ecosistema del sòl. Crea un bon ambient per a tots aquests microorganismes i organismes de sòls que treballen i milloren la salut i el creixement de la planta.

A més, els microorganismes més beneficiosos que pugui suportar el sòl, sobreviuran els organismes menys dolents.

Això és degut a que els nois bons s'alimenten de microbis nocius, com ara nematodes i certes malalties nascudes del sòl . Els microorganismes beneficiosos també alliberen nutrients al sòl quan moren i es descomponen. Així, doncs, els microorganismes més beneficiosos que hi ha al sòl, més nutrients estaran al terra.

El material orgànic conté àcids que poden fer que les arrels de les plantes siguin més permeables, millorant la seva absorció d'aigua i nutrients, i pot dissoldre els minerals dins del sòl, deixant-los a l'abast de les arrels vegetals.

Moltes esmenes orgàniques també proporcionen alguns nutrients addicionals al sòl, encara que la matèria orgànica no es considera fertilitzant.

La matèria orgànica millora la qualitat del sòl del jardí i ajuda a mantenir el vostre jardí equilibrat amb la natura. Podeu afegir-lo com a esmena i treballar al vostre sòl o prendre la ruta més fàcil i utilitzar-lo per acolorir el vostre jardí . Finalment, es treballarà al sòl.

La matèria orgànica fa moltes coses meravelloses per a un jardí, és una ximpleria no aprofitar-ho. No hi hauria una jardineria orgànica sense matèria orgànica.

Més consells per millorar el sòl del jardí