Guia de tires de transició bàsica de sòl

En un món perfecte, els sòls serien perfectes d'una habitació a una altra. La seva fusta dura fluïa contínuament des del saló fins al dormitori a la cuina al bany.

Al món real de les llars remodelades, no podeu deixar de transitar d'un tipus de sòl a un altre, ja que diferents sales necessiten diferents tipus de sòls. Per exemple, la Cirera brasilera funciona molt bé a la sala d'estar, però s'ha de transitar a la porcellana al bany a causa de problemes d'humitat.

Costures entre dos pisos del mateix material

Si transició d'un tipus de sòl al mateix tipus (és a dir, de ceràmica a ceràmica), probablement no necessiteu cap transició; és possible que pugueu tancar un pis contra l'altre.

Tot i així, les costures solen incorporar-se entre sales de materials "similars" per proporcionar expansió i contracció. Per tant, en aquests casos seria necessària una franja de transició.

Costures entre pisos de diferents materials

Si es tracta de dos tipus diferents de revestiments per al sòl, es requereix una franja de transició.