Com reparar una eliminació d'escombraries obstruïda