Instal·leu Termòstat de tensió de línia de 240 V per a un escalfador de base