Definició de certificat de matrimoni

El vostre certificat de matrimoni és legal Prova que està casat

Un certificat de matrimoni és un document oficial registrat emès per una autoritat governamental que demostra que la parella que figura en el certificat de matrimoni té un matrimoni legal. A la majoria de les àrees, un registre de matrimoni forma part del registre públic.

Normalment, un certificat de matrimoni conté qui es va casar amb qui, quan es van casar, on es van casar, qui es va casar i qui hi era.

En general, la responsabilitat de l' oficiari de la vostra cerimònia de casament és assegurar-se que la vostra llicència matrimonial signada es lliuri a l'oficina del registrador.

Atès que l'oficina del registrador ha de processar la presentació i registre de la llicència de matrimoni , sol haver d'esperar diverses setmanes abans de rebre el certificat de matrimoni.

En alguns locals, un cop signada i presentada una llicència de matrimoni amb l'empleat del comtat, la llicència es converteix en el certificat de matrimoni. En general, per rebre una còpia addicional d'un certificat de matrimoni, haureu d'enviar la vostra sol·licitud juntament amb la tarifa requerida a l'Oficina del Secretari del Comtat / Registre del comtat on es va celebrar el matrimoni.

Per ser acceptable com a document legal, un certificat de matrimoni certificat ha de mostrar el segell d'estat o ser imprès amb un segell / segell. Els certificats de matrimonis no són documents legals.

També conegut com: Registre matrimonial, certificat de matrimoni