Codi elèctric nacional Consells de cablejat a l'aire lliure

El Codi elèctric nacional (NEC) inclou molts requisits específics per a circuits i equips a l'aire lliure. La seguretat primària a l'aire lliure és la humitat i la corrosió, els danys físics i els problemes relacionats amb l'enterrament subterrani. Amb la majoria de projectes residencials de cablejat a l'aire lliure , els requisits rellevants del codi corresponen a la instal·lació de recipients i accessoris a l'aire lliure i cablejat per sobre i per sota del sòl.

Quan els requisits requereixin equips "classificats", els productes han d'estar enumerats per a l'aplicació per una agència d'assaig aprovada, com UL (antigament Underwriters Laboratories).

Receptes a l'aire lliure

Il·luminació exterior

Cablejat exterior

Truqueu abans de cavar

Aquest no és un requisit de NEC, però podria estalviar-vos la vida o problemes importants amb els proveïdors de serveis.

Truqui al telèfon 8-1-1, la línia telefònica nacional "Truqueu abans de cavar", almenys tres dies abans de començar a excavar en qualsevol lloc de la vostra propietat. El personal de la línia directa notificarà a tots els proveïdors de serveis públics de la vostra zona. Aquells que tinguin línies que circulin per la vostra propietat enviaran un representant per marcar les seves línies a terra. Podeu utilitzar equips de potència per no excavar més de 24 "a línies marcades; utilitzeu una pala de mà quan cavuleu a 24" d'un costat de la línia marcada.