Arracades Tornar Substitucions

Estabilitzar els pendents perforats i prevenir els lòbuls de droopia

Les espatlles estàndard amb pendents lleugers estan pensades per sostenir els arracades de forma ràpida contra els seus lòbuls. Tanmateix, els pendents més pesats (com ara canelobres populars) poden tirar i tirar a l'orella, creant molèsties i un efecte antiestètic antiestètic.

Amb el pas del temps, aquests arracades i gravetat arrossegaran la zona perforada cap avall, deixant el que sembla ser una petita ranura vertical on hi havia un forat rodó. Si la seva perforació s'ha estirat, és encara més difícil portar pendents pesats sense que l'oïda sembli caiguda. Podeu trobar que els lòbuls de l'oïda sempre es vegin caiguts, fins i tot quan portau pendents lleugers o quan no us trobeu arracades. En aquest cas, corre el risc de dividir el lòbul de l'oïda, especialment si es tiren els penjolls accidentalment.

Les arneses d'estabilització de l'arrecada, sovint anomenades embragatges , sostenen els arracades de manera segura en el lloc i disfressen els lòbuls de les orelles caient. Els estabilitzadors d'arrecades no són només per a pírcings d'orelles que ja s'han estirat. Més important encara, aquests estabilitzadors ajuden a mantenir els lòbuls de les orelles d'estirades en primer lloc. Recolliu un parell d'estabilitzadors per a tots els teus pendents, i doblegueu-vos amb unes espatlles més gruixudes i de suport per als teus pendents més pesats.

Editat per: Lauren Thomann