Aquest menjador polivalent oculta tones d'emmagatzematge