Amperage no tensions mata amb xoc elèctric

Hi ha molts perills associats amb l'electricitat. Un xoc accidental pot causar cremades greus, danys als òrgans interns i fins i tot la mort. Curiosament, l'aspecte més perillós del xoc elèctric és l'amperaje, no el voltatge. El voltatge i l'amperaje són dues mesures de corrent elèctrica o flux d'electrons. La tensió és una mesura de la pressió que permet que els electrons flueixin, mentre que l'amperaje és una mesura del volum d'electrons.

Un corrent elèctric a 1.000 volts no és més mortífer que un corrent a 100 volts, però els canvis diminuts en l'amperaje poden significar la diferència entre la vida i la mort.

Efectes de l'amperatge en el xoc elèctric

Diferents quantitats d'ampera afecten el cos humà de diferents maneres. La següent llista explica alguns dels efectes més comuns de la descàrrega elèctrica en diversos nivells d'amperatge. Per comprendre els imports implicats, un miliamper (mA) és una mil·lèsima part d'un ampere o amp. Un circuit domèstic estàndard que subministra les seves preses i commutadors comporta 15 o 20 amperes (15.000 o 20.000 mA).

Mantenir segur al voltant de l'electricitat

La millor manera de prevenir el xoc elèctric és seguir els procediments estàndard de seguretat per a tots els treballs elèctrics. Aquestes són algunes de les normes bàsiques bàsiques de seguretat: