Twist de fibra de catifes

El gir d'una catifa es defineix com la quantitat de vegades que les fibres es giren (o es retorcen) en una longitud d'una polzada, representada per un nombre. Per exemple, els fils que es retorneixen 6 vegades en una longitud d'una polzada tenen un número de torsió de 6. Aquest nombre es refereix a vegades com el TPI - torns per polzada. Això es coneix com gir de catifa, gir de fil, girs o girs per polzada (TPI).

Per què és important torçar?

El número de gir és un indicador molt bo de la qualitat de la catifa.

Com més gran sigui el número de gir (és a dir, com més es retorcen els fils de la catifa), millor serà el rendiment de la catifa. La torsió de les fibres augmenta la seva força, resultant en una catifa que serà més capaç de suportar el trànsit i resistir la trituració. Les fibres llargues que tenen un gir elevat, com els frisos , són molt resistents.

El gir de fibra és només un factor en catifes de pila tallada. Els estils de bucles ( berbers ) no es valoren per la torsió perquè els fils es tornen a la catifa.

La majoria de les catifes de pila de tall residencial tenen un número de torsió d'entre 3 i 6, mentre que alguns frisos tenen fins a 8 voltes per polzada.

Determinació del gir

No tots els fabricants indiquen el número de torsió d'una catifa en el seu etiquetatge. Afortunadament, però, és una cosa que és relativament fàcil de determinar per si mateix simplement examinant la catifa cap amunt. Aïllar un fil de fibres, mesurar una longitud d'una polzada, i comptar el nombre de girs que hi ha.

Si la pila de catifes és inferior a una polzada, mida mitja polzada i el doble del número per determinar el número de torsió.

Altres factors

Encara que el gir és un factor important per determinar el rendiment general d'una catifa, no és l'única consideració. Tots els factors han de ser considerats conjunts per formar la imatge completa de la qualitat de la catifa.

Més informació sobre la durabilitat de la catifa.