Sis tipus de taps de drenatge per a banyera

Encara que tots tenen el mateix propòsit: mantenir l'aigua a la banyera quan es vulgui i deixar que la banyera es buidi de nou, hi ha diversos estils diferents dels tapons de drenatge de la banyera. Identificar el tipus que tingui us ajudarà quan sigui necessari corregir o substituir el tap de drenatge. Alguns tipus de taps de drenatge poden fer que sigui bastant difícil de netejar rutinàriament el desguàs del cabell i els residus.

Aquests són els sis tipus més comuns de taps de drenatge de la banyera.